Om Kensho Breath & Trauma Release Systemet

Kensho Breath & Trauma Release System (KBTRS), er kommet til på baggrund af et brændende ønske om at vi hver især kan komme mere hjem i os selv. 

Med KBTRS  kombineres åndedrættet med bevægelse, lyd, berøring og meditation for at komme i kontakt med undertrykte følelser, spændinger og traumer der er lagret i kroppen. 

Selvom vi alle trækker vejret, er det stadig de færreste der er klar over hvor kraftfuldt og fantastisk et værktøj åndedrættet er i forhold til at komme mere hjem og til stede i os selv. 

Fokus er at opbygge vores egne ressourcer og derved gøre os mere uafhængige af konstant at skule søge hjælp udefra. 

Vi skal ikke fixes eller gøres anderledes end vi er. I stedet vil vi hjælpe med at få sluppet gamle overbevisninger, forsvarsmønstre og uhensigtsmæssige vaner.

Når vi får sluppet tilpas mange overbevisninger, spændinger og undertrykte følelser, vil vi opleve at der kommer mere plads i kroppen.

I starten vil denne plads ofte skabe “larm” i kroppen, da det er uvant med denne fornyet plads og ro indeni. Når larmen også får plads, vil der opstå en dybere ro, så det frø, den visdom vi hver i sær har med os her i livet, kan få lov til at spire og udfolde sig. 

Med KBTRS uddannelsen, vil du sandsynligvis komme i kontakt med mange sider af dig selv.  Du vil øve  det at være rummende, nærværende og omsorgsfuld. Både overfor dig selv og andre. Også når det er svært. Når følelserne tager over. Når skyld, skam, vrede og ked af det heden udtrykkes. 

Hvis vi kan møde os selv og alt det vi har med os på en mere  nænsom og omsorgsfuld måde, så undgår vi at denne modstand kommer til at sætte sig som en spænding i vores nervesystem og vores krop. 

Ved at studere både den fysiske krop og kroppens “hemmelige sprog”, det nonverbale, skaber vi en større bevidsthed omkring hvordan både os selv og andre, får skabt spændingstilstande i kroppen og undertrykker vores følelser. 

Du kommer til at lære hvad kroppen fortæller dig – så du vil være i stand til at spotte om det der bliver sagt også stemmer overens med kropssproget. 

Øget Intuition, evnen til at fornemme hvad “der er rigtigt”, er noget af det der udvikles gennem uddannelsen. Der vil være meget fokus på “væren” kontra “gøren”, så du kan forvente at det lyttende, sansende og evnen til at fornemmelse vil få plads og blive styrket i dig. 

Kensho Breath & Trauma Release System (KBTRS), er kommet til på baggrund af et brændende ønske om at vi hver især kan komme mere hjem i os selv. 

Med KBTRS  kombineres åndedrættet med bevægelse, lyd, berøring og meditation for at komme i kontakt med undertrykte følelser, spændinger og traumer der er lagret i kroppen. 

Selvom vi alle trækker vejret, er det stadig de færreste der er klar over hvor kraftfuldt og fantastisk et værktøj åndedrættet er i forhold til at komme mere hjem og til stede i os selv. 

Fokus er at opbygge vores egne ressourcer og derved gøre os mere uafhængige af konstant at skule søge hjælp udefra. 

Kensho Breathwork Kathrine

Der er ikke noget ved os vi skal fixe. Vi skal heller ikke ændre på den vi er. Vi skal blot slippe nogle af de gamle overbevisninger, forsvarsmønstre og uhensigtsmæssige vaner vi ikke længere har brug for.

Når vi får sluppet tilpas mange overbevisninger, spændinger og undertrykte følelser, vil vi opleve at der kommer mere plads i kroppen.

I starten vil denne plads ofte skabe “larm” i kroppen, da det er uvant med denne fornyet plads og ro indeni. Når larmen også får plads, vil der opstå en dybere ro, så det frø, den visdom vi hver i sær har med os her i livet, kan få lov til at spire og udfolde sig. 

Med KBTRS uddannelsen, vil du komme i kontakt med mange sider af dig selv.  Du vil øve  det at være rummende, nærværende og omsorgsfuld. Både overfor dig selv og andre. Også når det er svært. Når følelserne tager over. Når skyld, skam, vrede og ked af det heden udtrykkes. 

Hvis vi kan møde os selv og alt det vi har med os på en mere  nænsom og omsorgsfuld måde, så undgår vi at denne modstand kommer til at sætte sig som en spænding i vores nervesystem og vores krop. 

Ved at studere både den fysiske krop og kroppens “hemmelige sprog”, det nonverbale, skaber vi en større bevidsthed omkring hvordan både os selv og andre, får skabt spændingstilstande i kroppen og undertrykker vores følelser. 

Du kommer til at lære hvad kroppen fortæller dig – så du vil være i stand til at spotte om det der bliver sagt også stemmer overens med kropssproget. 

Øget Intuition, evnen til at fornemme hvad “der er rigtigt”, er noget af det der udvikles gennem uddannelsen. Der vil være meget fokus på “væren” kontra “gøren”, så du kan forvente at det lyttende, sansende og evnen til at fornemmelse vil få plads og blive styrket i dig. 

"Kom af med gamle overbevisninger og historier der ikke længere tjener dig. Giv slip..Og få mere plads til bare at være dig".

Hvad betyder ordet Kensho?

‘Kenshõ er et japansk udtryk der stammer fra fra zen-traditionen. Ken betyder “at se” og “shõ” betyder “natur/essens”. ‘Kenshõ’ kan således oversættes til det autentiske jeg, den vi er inderst inde bag og alle vores historier og forsvarsmønstre.

Hvad betyder ordet Kensho?